UPDATE
ปฏิทินงานประกวดทั่วไทย : Contest Calendar
|
937K
58
twitter
google plus
รวบรวม งานประกวด แข่งขัน และล่าเงินรางวัล ทั่วประเทศไทย ทาง ThaiFranchiseCenter.com ได้จัดหาและรวบรวมไว้ให้ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต, นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป หรือ องค์กร สามารถค้นหา งานประกวด, แข่งขัน ทั่วไทย ได้ตามต้องการ
ปี 61 (51)
ปี 60
ปี 59
ปี 58
ปี 57
ปี 56
Past Contest (1,817)
Future Contest (29)
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 วันนี้
Today
งาน ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ของ กฟผ. ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”  Thailand  
(การประกวดทั่วไป) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัด กิจกรรมโครงการประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 โดยขอเชิญชวน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้...
เข้าชม 306 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 (2)
งาน ประกวด Top 10 pretty Thailand 2018  Thailand  
(ประกวดความสวย, ความงาม) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
สรรหาสาวงาม สาวมั่น เป็นพริตตี้ระดับประเทศ
เข้าชม 258 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน “เลอแปงจัดประกวด miss Le Pan 2018”  Thailand  
(ประกวดความสวย, ความงาม) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
เบเกอรี่ตราเลอแปง ขอเชิญชวนสาวๆที่น่ารักและมีความสามารถร่วม การประกวด miss Le Pan 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม...
เข้าชม 322 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 (2)
งาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่เก...
เข้าชม 394 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดแฟชั่นเด็กเนิร์ด ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์  Thailand
(ประกวดคอสเพลย์, แต่งตัว) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
ขอเชิญน้องๆ หนูๆ ร่วมประกวดแฟชั่นเด็กเนิร์ด ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท
เข้าชม 501 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 (3)
งาน โครงการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  Thailand
(ประกวดงานเขียน, เรียงความ) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวด เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพั...
เข้าชม 748 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Them)  Thailand  
(ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
กรมกิจกรรมผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษญ์ (พม)ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งวิดีโอเข้าประกวดเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2561 ในหัวข...
เข้าชม 299 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน การแข่งขัน พัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ   Thailand
(ประกวดคอมพิวเตอร์, IT) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานค...
เข้าชม 310 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (4)
งาน โครงการ เขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM Innovative Biz Plan Challenge 2018   Thailand
(ประกวดธุรกิจ, โครงการ) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ปลุกความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณร่วมระเบิดแนวคิดไ...
เข้าชม 644 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดคลิปวีดีโอ “พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้้า”  Thailand
(ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
สำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอภายใต้ Theme “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นป...
เข้าชม 527 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 "Color of Life สีสันแห่งชีวิต"   Thailand  
(ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่าย หัวข้อ "Color of Life สีสันแห่งชีวิต" เข้าร่วมประกวดในการ...
เข้าชม 371 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดภาพถ่าย บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า  Thailand  
(ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมส่งโครงการประกวดภาพถ่าย บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST: วันดีๆ...
เข้าชม 301 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 (4)
งาน ประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018  Thailand
(ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018  ในหัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก" เพื่อเป็นตัว...
เข้าชม 626 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ASA International Design Competition 2018 VEX : Agitated Vernacular  Thailand
(ประกวดสถาปัตยกรรม) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
เปิดรับสมัครแล้ว! กิจกรรมประกวดออกแบบระดับนานาชาติ ASA International Design Competition 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐ
เข้าชม 605 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2561  Thailand
(ประกวดงานเขียน, เรียงความ) ปัตตานี
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา เข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้...
เข้าชม 1,008 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดเรียงความ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?"  Thailand
(ประกวดงานเขียน, เรียงความ) กรุงเทพฯ
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ  "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร? เช่...
เข้าชม 654 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
งาน ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City  Thailand  
(ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม) ยะลา
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
เทศบาลนครยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ Yala Bird City ชิงรางวัลมูล...
เข้าชม 270 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 (2)
งาน โครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล (International Perspective)”  Thailand
(ประกวดวาดภาพ, ระบายสี) กรุงเทพฯ
รับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดความนึกคิดในมุมมองที่ศิลปินมีต่ออนาคตท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ AEC รวมถ...
เข้าชม 659 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018)   Thailand
(ประกวดธุรกิจ, โครงการ) กรุงเทพฯ
รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กล้วยน้ำไท) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ ประช...
เข้าชม 578 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
งาน การประกวดเฟ้นหานางแบบนายแบบเด็กระดับประเทศ Top Model Thailand 2018 รอบออดิชั่นภาคตะวันออก จ.ระยอง   Thailand
(ประกวดความสวย, ความงาม) จันทบุรี
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ขอเชิญน้องๆที่มี (อายุระหว่าง 3-23ปี) เข้าร่วมการประกวดTop Model Thailand 2018 รอบออดิชั่นภาคตะวันออก ณ Rayong Hall @CentralPlaza Rayong จ.ระยอง ชิงรา...
เข้าชม 518 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2

ค้นหา :
ประเภท :
ภาค :
จังหวัด :
หมดเขต :
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,213  คุณพิมพ์ภาโรจนวิภาต
สถิติงานประกวด 10,713 กระทู้  3,561 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด31 
29 
Stats Contest
1,880 
383 
143 
16 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
2,971,960
8,982
6,273
จำนวนสมาชิก
36,213
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 28
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 2
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top Share on Facebook
ประกวดถ่ายภาพ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไ...
ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป
ASA International Design Competition ...
ประกวดสถาปัตยกรรม
ประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การ...
ประกวดสื่อ, หนังสั้น,...
Top 10 Popular Contest
1,008 ครั้ง
ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา....
ประกวดงานเขียน, เรียงความ
823 ครั้ง
ประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์การ...
ประกวดสื่อ, หนังสั้น,...
748 ครั้ง
โครงการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP...
ประกวดงานเขียน, เรียงความ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.