C Plus Express ศูนย์รวมขนส่งชั้นนำและการบริการแบบครบวงจร เป็นโมเดลธุรกิจสำหรับปี 2020 ที่สามารถเสริมรายได้ให้ธุรกิจหลักของท่าน ธุรกิจแฟรนไชส์ ร้านสารพัดงานบริการ รวบรวมขนส่งชั้นนำ ตอบโจทย์สำหรับผู้ลงทุนธุรกิจ ตามยุค ที่ธุรกิจ E-commerce เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยุคของการค้าขายออนไลน์ และการบริการมอบความสะดวก ที่ทุกคนต้องการในยุคการแข่งขันเร่งรีบ รองรับความต้องการใช้งาน มอบความสะดวกให้คนในชุมชน
ซีพลัส เอ็กซ์เพรส