Bubb บั๊บ แบรนด์ชานม 18 บาท แก้ว 22 ออนซ์ เน้นดีไซน์ กราฟฟิคโดดเด่น เข้มข้น ราคาถูกที่สุด วัตถุดิบหายาก นำเข้าตรง เมนูกว่า 30 ชนิด ท๊อปปิ้งมากกว่า 30 ชนิด นำมาสร้างเมนูได้มากกว่า 100 เมนู

โดยลูกค้าสามารถสร้างเมนูเด่นเฉพาะร้านของท่าน และให้ทางเราทำดีไซน์เมนูเฉพาะให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และทางแบรนด์ยังมีการอัปเดท นำเข้าวัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเปิดแข่งขันในพื้นที่ที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก บั๊บ