บริษัท ไพร์มเนเชอร์พลัส จำกัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่กล่าวได้ว่าดีที่สุดที่ธรรมชาติให้มาโดยผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คือ “น้ำนมเหลือง (Colostrum) หรือ น้ำนมแรกคลอด” หรือ อาจจะรู้จักกันในระดับสากลว่าเป็น “First Milk” หรือ “First Food from Nature” ภายใต้ยี่ห้อ “NaturH” ผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นแหล่งผลิต Colostrum ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดระดับโลก

NaturH Colostrum Milk Powder และ  NaturH Colostrum Plus Vanilla Tablets ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภคในช่วงเวลาที่ผ่านมา  และมีลูกค้าหลายท่านที่ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้แสดงความจำนงขอเป็นตัวแทนจำหน่ายในหลายจังหวัด บริษัทฯจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการให้บริการรวดเร็วและอำนวยความสะดวกกับผู้บริโภคมากขึ้น เราจึงเปิดหา ”ตัวแทนจำหน่าย” ทั่วประเทศ

บริษัท ไพร์มเนเชอร์พลัส จำกัด