หาผู้ร่วมลงทุนธุรกิจ! เปิดสถาบันการศึกษา บ้านไม้สตูดิโอ