ด่วน! ให้เช่าสถานที่ เหมาะเปิดร้านกาแฟ | เขาทะลุชุมพร