ธุรกิจสินค้าราคาเดียว เป็นธุรกิจที่อยู่คู่คนไทยมายาวนาน เพราะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องใช้ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อง่าย เพราะเป็นสินค้าราคาประหยัด และคุณภาพดี จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนอยากมีร้านเป็นของตนเอง 

แนวคิดแบรนด์ร้าน Star ทุกอย่าง 25 บาท เป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ทันสมัย ขายสินค้าอุปโภค มีระบบช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ เช่น ระบบการเช็คสินค้าด้วยบาร์โค๊ด ระบบการจัดส่ง และออกแบบร้านค้าให้กับผู้สนใจแฟรนไชส์ แบบครบวงจร สินค้าของร้าน Star ทุกอย่าง 25 บาท เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง แพ็คเกจสวยงาม ท่านสามารถจ้างพนักงานมาดูแลร้านได้ และสามารถขยายธุรกิจได้หลายสาขา เนื่องเรามีระบบในการตรวจเช็คสินค้า
สตาร์ ทุกอย่าง 25 บาท