สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์ (ระดับประถมศึกษา) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบใหม่จากประเทศเกาหลี ประเทศที่มีความพร้อมทางด้านระบบการศึกษามาเป็นอันดับหนึ่งของโลก ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย  CEO Kim Byung Hun ผู้ที่ทำงานด้านวิชาการกระทรวงศึกษาเกาหลีมายาวนานและได้รับเลือกให้เป็น ผู้นำยอดเยี่ยมในด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งประเทศเกาหลี (Korea Power Leader in Science education field) 

โดยหลักสูตรเราจะเน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทดลองจริง(Hands-on) ไม่ใช่เพียงแค่ “จำ ท่อง สอบ ตอบ ลืม” ท็อปซายน์มาพร้อมทั้งสื่ออนิเมชั่นที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยและนำไปสู่การรู้แบบ Inquiry-based learning

การลงมือทำจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ แถมยังรู้สึกสนุก และอยากที่จะเรียนรู้ พร้อมๆกับบรรยากาศในศูนย์ที่ถูกแต่งให้มีกลิ่นไอของวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์