ไชน่า ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ CSC Center98  ดำเนินธุรกิจ E-commerce มาเป็นเวลามากกว่า 2 ปี โดยภายใต้การบริหารงาน ของบริษัทแม่คือ บริษัท ลักกี้เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีน มาขายในเมืองไทย เป็นรายใหญ่ที่สุด ณ ปัจจุบัน เราได้เริ่มสร้าง ธุรกิจ ขายสินค้าออนไลน์ ในราคาที่ถูกเท่ากับราคาส่งโดยเน้น ให้ทุกคนซื้อสินค้ากับเรา ซื้อไปใช้เองก็ได้ราคาที่ถูก หรือซื้อไปขายต่อก็ได้กำไรดี และสะดวกโดยสามารถสั่งสินค้ากับทางเรา ผ่านหน้า website ซึ่งทาง
เรา ได้ดำเนินธุรกิจ อยู่ ณ ปัจจุบัน 2 website คือ www.center98.com สินค้ามาจัดรายการลด 30-80% เป็นรอบๆ และ csc.center98.com เป็นสินค้าที่ทางเรามีขายทั้งหมด แต่ทุกรายการ ที่ทางเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศ 
ไชน่า ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์