ปลาส้มถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำจังหวัดยโสธรที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมากที่สุด ยายเลียงปลาส้ม