นมสด Hokkaido แบรนด์ที่ผลิตขึ้นเพื่อหวังให้คนไทยได้ดื่มนมคุณภาพดีเทียบ เท่านมจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อครั้งผู้บริหารได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนม ในประเทศญี่ปุ่นและได้ลองชิมนมคุณภาพดีจากเกาะฮอกไกโดจึงได้มองว่า ประเทศไทยก็มีศักยภาพสามารถผลิตนมที่มีคุณภาพดีขึ้นเองได้ 

โดยมองหาวัตถุดิบ จากนมในประเทศไทยและได้ดึงความรู้กระบวนกรรมวิธีการผลิต รวมถึงนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพของนมให้ตรงกับความ ต้องการของคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ให้นมภายใต้แบรนด์ของฮอกไกโดนั้นเป็นนม ซุปเปอร์พรีเมียมเข้มข้นทุกหยด สด..สดจากฟาร์ม
ฮอกไกโด มิลค์