ที่โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศัยกภาพและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน ตามพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย สร้างบทเรียนที่กระตุ้นจินตนาการของเด็ก เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน

ที่โกลเบิล อาร์ต เราคือ “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนศิลปะ” ที่มีเปิดสอนใน 15 ประเทศทั่วโลก และกว่า 60 สาขาทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Learn Balance ที่ทำธุรกิจการศึกษามากว่า 19 ปี เช่นโรงเรียนกวดวิชา Enconcept, Qualish, Soci-Thai, PlayByEar, Score, Exchange, ฯลฯ Global Art & Creative