N&B ได้เปิดดำเนินการธุรกิจในปี 2541 โดยได้พยายามคิดค้นสูตรและวิธีทำเครปที่มีรสชาติแตกต่างจากเครปทั่วไป จนได้แป้งสูตรพิเศษที่เนื้อบาง กรอบ หอม หวาน อร่อย จนได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก จนกระทั่งทางบริษัทได้มีการพัฒนารูปแบบร้านค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำเสนอแนวคิดของธุรกิจ ”Special Crepe for special Time” ให้ชัดเจนขึ้น 

ตลอดจนการพัฒนาสูตรจากต้นตำหรับการทำเครป ผสมผสานกับ พิซซ่า และ พัฒนาสูตรแป้งให้มีความหนานุ่ม หอม รสชาติกลมกล่อม และมีความหลากหลายไส้ให้เลือกมากกว่า 15 ไส้ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ มินิเครป” จึงทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก 

ขณะนี้ทางบริษัทเอ็น แอนด์ บี พิซซ่าเครป จำกัดได้ขยายสาขามากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า N&B จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการในอนาคต
เอ็น แอนด์ บี