หมายเหตุ : ตำราเรียนเป็นรูปเล่ม ไม่ใช้ถ่ายเอกสารเรียน ประกาศนียบัตร รับรอง 10 ระดับ หลังเรียนจบแต่ละระดับภายใน 30 วัน

ข้อพึงทราบเกี่ยวกับ สมาร์ท เบรน จินตคณิต
  1. ตำราเรียน ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green read) ที่ไม่ทำลายระบบสายตา ทำให้การฝึกฝนเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้นาน
  2. ลูกคิด สมาร์ท เบรน มีคุณภาพสูง
  3. เนื้อหาในตำราเรียน ถูกออกแบบมาให้นักเรียนเกิดสมาธิอย่าง
  4. คุณภาพ ครู มีการจัดอบรมครูแต่ละระดับ และครูต้องสอบผ่านหลักสูตรการสอนของสมาร์ท เบรน จากสำนักงานใหญ่ในแต่ละระดับ และมีประกาศนียบัตร รับรองครูผู้สอนแสดงการสอบผ่านในทุกระดับ จึงจะสามารถทำการสอนได้
  5. การวัดผล มีประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองให้กับนักเรียนในทุกระดับ (Level)
  6. กิจกรรม มีการแข่งขันตลอดปี ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 19 กว่าปี เพื่อวัดคุณภาพของหลักสูตร
  7. สาขามากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ เน้นคุณภาพการสอน และอีกกว่า 10 ประเทศทั่วโลก คือ สหรัฐอเมริกา คูเวต อินเดีย สิงค์โปร์ อังกฤษ จีน ซาอุดิอาราเบีย ปากีสถาน ตูนีเซีย สปป.ลาว เลบานอน และเมียร์ม่า ที่ใช้หลักสูตรของไทย เป็นความภูมิใจในศักยภาพของหลักสูตร ทั้งในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
  8. นักเรียนที่เรียนจินตคณิต เรียนตามระดับที่มีมาตรฐาน คุณภาพจริงๆ ไม่ใช่เรียนจินตคณิตยี่ห้ออื่นแล้ว พอมาวัดระดับกับหลักสูตรสมาร์ท เบรน กลับเสียทั้งเวลาและเงินไปโดยไม่คุ้มค่ากับระดับที่เรียน เพราะหลักสูตรสมาร์ท เบรน เน้นคุณภาพของหลักสูตรตลอด 19 ปี
  9. การตรวจเยี่ยมสาขาทุกระยะ 3 - 4 เดือน หมุนเวียนกันในแต่ละภาคของประเทศ
ข้อมูลสำหรับผู้ต้องการลงทุน
Smart Brain