แพนด้าลูกชิ้นปลาระเบิด
โซกี้ ฮอท สปา
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาคำนวณ SMEs
  1.คำนวณแฟรนไชส์

 คำนวณหาจุดคุ้มทุน

 คำนวณแฟรนไชส์

 คำนวณเปรียบเทียบแฟรนไชส์

 คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 
  2.คำนวณการเงิน

 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ คำนวณเปอร์เซ็นต์

 คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 คำนวณหายอดก่อนรวม Vat

 คำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร

 คำนวณสินเชื่อบ้าน

 คำนวณสินเชื่อรถยนต์

 คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

 คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

 คำนวณภาษีแบบง่าย

 เครื่องคำนวณระยะเวลาผ่อนชำระ

 คำนวณเงินได้หลังเกษียณอายุ

 เครื่องคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน

 คำนวณการลงทุน

 คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

 คำนวณเปรียบเทียบดอกเบี้ยทบต้น

 คำนวณอัตราเงินเฟ้อ

 คำนวณสินเชื่อ

 คำนวณการเงิน

 คำนวณการชำระหนี้สินเชื่อบ้าน

 คำนวณการ Refinance

 คำนวณ รายรับ-รายจ่าย

 
  3.คำนวณสุขภาพ

 คำนวณ BMI

 คำนวณแคลอรี่

 คำนวณอัตราเผาผลาญพลังงาน

 คำนวณคาร์โบไฮเดรต

 คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสม

 คำนวณการตกไข่

 คำนวณวันครบกำหนดคลอด

 คํานวณการตั้งครรภ์

 ทายเพศของลูกในท้อง

 
  4.คำนวณคณิตศาสตร์

 คำนวณเศษส่วน

 คำนวณเวลา

 คำนวณสามเหลี่ยม

 คำนวณปริมาตร

 คำนวณลำดับตัวเลข

 คำนวณ CPM

 คำนวณ CTR

 
  5.เครื่องคิดเลขออนไลน์

 เครื่องคิดเลขมาตรฐาน

 เครื่องคิดเลขมัลติฟังค์ชั่น

 เครื่องแปลงเลขฐาน

 ลูกคิดออนไลน์

 
  6.คำนวณอื่น ๆ

 คำนวณการแปลงหน่วย ค่าต่างๆ

 คำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)

 คำนวณโซนเวลา

 คำนวณความสูงของเด็ก

 คำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

 คำนวณปริมาณคอนกรีต

 คำนวณอายุสุนัข

 คำนวณอายุแมว

 คำนวณจำนวนวัน

 คำนวณอายุแบบละเอียดคำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร
ผู้เข้าชม 65,147 ครั้ง  
การคำนวณเงินงวด คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก ส่วนการคำนวณวงเงินกู้ เป็นการคำนวณความสามารถในการกู้เงินที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้กู้ได้
 
 
คำนวณเงินค่างวด
คำอธิบาย : การคำนวณเงินงวด คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก
 
วงเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
  กดคำนวณ 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ 0 บาท/เดือน
คำนวณวงเงินกู้
คำอธิบาย : การคำนวณวงเงินกู้ เป็นการคำนวณความสามารถในการกู้เงินที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้กู้ได้ โดยคำนวณจากยอดชำระต่อเดือนที่ท่านสามารถผ่อนได้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อน หากวงเงินที่สามารถกู้ได้น้อยเกินไป ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลาการกู้ได้อีก จะทำให้ได้วงเงินเพิ่มขึ้น
 
ยอดชำระต่อเดือน บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
  กดคำนวณ 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ 0 บาท
หมายเหตุ : ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com