คุมอง
ไส้กรอกอีสานบางแค คุณกบ
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาคำนวณ SMEs
 1.คำนวณแฟรนไชส์
 คำนวณหาจุดคุ้มทุน
 คำนวณแฟรนไชส์
 คำนวณเปรียบเทียบแฟรนไชส์
 คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 
 2.คำนวณการเงิน
 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ คำนวณเปอร์เซ็นต์
 คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 คำนวณหายอดก่อนรวม Vat
 คำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร
 คำนวณสินเชื่อบ้าน
 คำนวณสินเชื่อรถยนต์
 คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
 คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน
 คำนวณภาษีแบบง่าย
 คำนวณการชำระเงินกู้
 คำนวณเงินได้หลังเกษียณอายุ
 การผ่อนชำระหนี้
 คำนวณการลงทุน
 คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
 คำนวณเปรียบเทียบดอกเบี้ยทบต้น
 คำนวณอัตราเงินเฟ้อ
 คำนวณสินเชื่อ
 คำนวณการเงิน
 คำนวณการชำระหนี้สินเชื่อบ้าน
 คำนวณการ Refinance
 คำนวณ รายรับ-รายจ่าย
 
 3.คำนวณสุขภาพ
 คำนวณ BMI
 คำนวณแคลอรี่
 คำนวณอัตราเผาผลาญพลังงาน
 คำนวณคาร์โบไฮเดรต
 คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสม
 คำนวณการตกไข่
 คำนวณวันครบกำหนดคลอด
 คํานวณการตั้งครรภ์
 ทายเพศของลูกในท้อง
 
 4.คำนวณคณิตศาสตร์
 คำนวณเศษส่วน
 คำนวณเวลา
 คำนวณสามเหลี่ยม
 คำนวณปริมาตร
 คำนวณลำดับตัวเลข
 คำนวณ CPM
 คำนวณ CTR
 
 5.เครื่องคิดเลขออนไลน์
 เครื่องคิดเลขมาตรฐาน
 เครื่องคิดเลขมัลติฟังค์ชั่น
 เครื่องแปลงเลขฐาน
 ลูกคิดออนไลน์
 
 6.คำนวณอื่น ๆ
 คำนวณการแปลงหน่วย ค่าต่างๆ
 คำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)
 คำนวณโซนเวลา
 คำนวณความสูงของเด็ก
 คำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
 คำนวณปริมาณคอนกรีต
 คำนวณอายุสุนัข
 คำนวณอายุแมว
 คำนวณจำนวนวัน
 คำนวณอายุแบบละเอียด


คำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร
ผู้เข้าชม 45,930 ครั้ง  
การคำนวณเงินงวด คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก ส่วนการคำนวณวงเงินกู้ เป็นการคำนวณความสามารถในการกู้เงินที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้กู้ได้
 
 
คำนวณเงินค่างวด
คำอธิบาย : การคำนวณเงินงวด คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก
 
วงเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
  กดคำนวณ 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ 0 บาท/เดือน
คำนวณวงเงินกู้
คำอธิบาย : การคำนวณวงเงินกู้ เป็นการคำนวณความสามารถในการกู้เงินที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้กู้ได้ โดยคำนวณจากยอดชำระต่อเดือนที่ท่านสามารถผ่อนได้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อน หากวงเงินที่สามารถกู้ได้น้อยเกินไป ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลาการกู้ได้อีก จะทำให้ได้วงเงินเพิ่มขึ้น
 
ยอดชำระต่อเดือน บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
  กดคำนวณ 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ 0 บาท
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home  |  About Us  |  Contact Us  |  Feedback  |  Careers  |  Disclaimer  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2014 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com