คุมอง
แฟรนไชส์ ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตก
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาคำนวณ SMEs
  1.คำนวณแฟรนไชส์ (4)
  2.คำนวณการเงิน (22)
 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

 คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ คำนวณเปอร์เซ็นต์

 คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 คำนวณหายอดก่อนรวม Vat

 คำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร

 คำนวณสินเชื่อบ้าน

 คำนวณสินเชื่อรถยนต์

 คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

 คำนวณค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน

 คำนวณภาษีแบบง่าย

 เครื่องคำนวณระยะเวลาผ่อนชำระ

 คำนวณเงินได้หลังเกษียณอายุ

 เครื่องคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน

 คำนวณการลงทุน

 คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

 คำนวณเปรียบเทียบดอกเบี้ยทบต้น

 คำนวณอัตราเงินเฟ้อ

 คำนวณสินเชื่อ

 คำนวณการเงิน

 คำนวณการชำระหนี้สินเชื่อบ้าน

 คำนวณการ Refinance

 คำนวณ รายรับ-รายจ่าย

  3.คำนวณสุขภาพ (9)
  4.คำนวณคณิตศาสตร์ (7)
  5.เครื่องคิดเลขออนไลน์ (4)
  6.คำนวณอื่น ๆ (10)
สถิติผู้เข้าใช้คำนวณ
- คำนวณแฟรนไชส์56,156 
- คำนวณการเงิน473,480 
- คำนวณสุขภาพ133,200 
- คำนวณคณิตศาสตร์52,705 
- เครื่องคิดเลขออนไลน์7,865 
- คำนวณอื่น ๆ245,710 


คำนวณค่างวด, วงเงินกู้ธนาคาร
ผู้เข้าชม 71,278 ครั้ง  
การคำนวณเงินงวด คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก ส่วนการคำนวณวงเงินกู้ เป็นการคำนวณความสามารถในการกู้เงินที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้กู้ได้
 
 
คำนวณเงินค่างวด
คำอธิบาย : การคำนวณเงินงวด คือการคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละเดือน โดยคำนวณจากยอดวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการกู้ หากปรากฏว่ายอดเงินงวดสูงเกินไป ให้ลองเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระขึ้นไปอีก
 
วงเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
  กดคำนวณ 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ 0 บาท/เดือน
คำนวณวงเงินกู้
คำอธิบาย : การคำนวณวงเงินกู้ เป็นการคำนวณความสามารถในการกู้เงินที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้กู้ได้ โดยคำนวณจากยอดชำระต่อเดือนที่ท่านสามารถผ่อนได้ อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อน หากวงเงินที่สามารถกู้ได้น้อยเกินไป ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลาการกู้ได้อีก จะทำให้ได้วงเงินเพิ่มขึ้น
 
ยอดชำระต่อเดือน บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ ปี
  กดคำนวณ 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระ 0 บาท
หมายเหตุ : ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |  |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2015 All Right Reserved.
เจ้าของเดียวกับ ThaiFranchiseCenter.com | ThaiSMEfranchise.com | ThaiFranchiseTV.com