Chester's Grill
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาคำนวณ SMEs
  $arr_group[group_en]  คำนวณแฟรนไชส์ (4)
  $arr_group[group_en]  คำนวณการเงิน (22)
  $arr_group[group_en]  คำนวณสุขภาพ (9)
  $arr_group[group_en]  คำนวณคณิตศาสตร์ (7)
  $arr_group[group_en]  เครื่องคิดเลขออนไลน์ (4)
  $arr_group[group_en]  คำนวณอื่น ๆ (10)
เครื่องคำนวณทั้งหมด56
 - คำนวณแฟรนไชส์
 - คำนวณการเงิน22 
 - คำนวณสุขภาพ
 - คำนวณคณิตศาสตร์
 - เครื่องคิดเลขออนไลน์
 - คำนวณอื่น ๆ10 
สถิติผู้ใช้งานเครื่องคำนวณ
 - คำนวณแฟรนไชส์118,261 
 - คำนวณการเงิน1,105,548 
 - คำนวณสุขภาพ489,750 
 - คำนวณคณิตศาสตร์356,153 
 - เครื่องคิดเลขออนไลน์173,411 
 - คำนวณอื่น ๆ2,548,218 

หน้าแรก คำนวณ    10 เครื่องคำนวณมาใหม่
จำนวนผู้เข้าชม 20,124 ครั้ง
          แบบทดสอบที่รวบรวมไว้ จะทำหน้าที่เสมือนเข็มทิศนำทางให้ท่าน ค้นพบตัวตนที่แท้จริง และช่วยให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย อนึ่ง อยากให้ท่านทดสอบด้วยใจที่ซื่อตรง ทำใจให้เป็นอิสระ เพราะทุกคำถามพยายามเค้นความเป็นตัวตนของคุณ เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่แท้จริง ในการประกอบอาชีพ หรือ หาซื้อแฟรนไชส์ที่ถูกใจ หรือ การเปิดร้านค้า SMEs ต่างๆ
หน้าที่ 1 [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
       การคำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน จะคำนวณเบื้องต้นทั้งจากตัวเจ้าหนี้, ลูกหนี้ และสต๊อกสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือ เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากผลประกอบการปัจจุบัน เพื่อให้เห็นสภาพคล่องทางการเงินอย่างคร่าวๆ ...
เข้าชม 12,402 ครั้ง    
       
เข้าชม 20,852 ครั้ง    
       
เข้าชม 4,648 ครั้ง    
       
เข้าชม 6,710 ครั้ง    
       
เข้าชม 148,507 ครั้ง    
       การคำนวณการเปลี่ยนหน่วย ตามระบบต่างๆ จะช่วยให้ทราบผลการคำนวณได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น การเปลี่ยนหน่วยของความยาว, อุณหภูมิ, พื้นที่, ปริมาตร, น้ำหนัก, และเวลา ...
เข้าชม 8,063 ครั้ง    
       โปรแกรมช่วยคำนวณเกรดเฉลี่ย โดยการกรอกคะแนน รายวิชา ทำให้ทราบผลการเรียนรวมทั้งหมด CA (จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด) GP (ค่าคะแนนเกรดทั้งหมด)= ทำให้ทราบ เกรดเฉลี่ยแต่ละ ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ...
เข้าชม 2,280,755 ครั้ง    
       โซนเวลาเป็นการแบ่งพื้นที่ในโลกออกเป็นส่วน ๆ ตามภูมิศาสตร์ และการปกครองโดยแต่ละส่วนจะมีเวลาท้องถิ่นตรงกันโดยทางทฤษฎีแล้ว โซนเวลาจะต่างกันโซนละ ๑ ชั่วโมง โซนเวลาที่ใช้เป็นมาตรฐาน ได้แก่ โซนกรีนิช ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นแวงที่ ๐ องศา เวลาที่โซนนี้เร ...
เข้าชม 30,541 ครั้ง    
       
เข้าชม 6,993 ครั้ง    
       คำนวณออนไลน์ได้ทันที การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว · ปริซึม · พีระมิด · ทรงกระบอก · กรวย · ทรงกลม · ปริซึมและพีระมิด · รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก · พื้นที่ผิวรูปสามเหลี่ยม · พื้นที่ผิวของปริซึม และอื่นๆ ...
เข้าชม 177,614 ครั้ง    
หน้าที่ 1 [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.