คำนวณ    คำนวณอื่นๆ    คำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA)
2.3M
152
facebook
google plus
คำนวณ เกรดเฉลี่ย (GPA)
 
        GPA (จีพีเอ – ย่อมาจาก Grade Point Average) หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า “ผลการเรียนเฉลี่ย” คือ ผลการเรียนสะสมของผู้เรียนในทุกรายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตรของแต่ละช่วงชั้นการเรียน ที่นำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อแสดงภาพรวมของผลการเรียนตลอดหลักสูตรของผู้เรียนอันเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นระดับความรู้ ความสามารถและความสนใจในการศึกษาในภาพรวมของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้การหาค่าผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) สามารถคำนวณได้จากการนำผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยการเรียนกับระดับผลการเรียนที่ได้ในแต่ละรายวิชา แล้วหารด้วยผลรวมของหน่วยการเรียนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร
        โปรแกรมช่วยคำนวณเกรดเฉลี่ย โดยการกรอกคะแนนรายวิชาทำให้ทราบผลการเรียนรวมทั้งหมด CA (จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด) GP (ค่าคะแนนเกรดทั้งหมด) = ทำให้ทราบเกรดเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
คำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA) (GPA Calculator)
รหัสวิชา/ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต เกรด คะแนนเกรด

 
ผลการคำนวณ
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 0.00  
รวมคะแนนเกรดทั้งหมด 0.00  
เกรดเฉลี่ย 0  
หมายเหตุ :  ผลลัพธ์จากเครื่องคำนวณ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com เป็นเพียงผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการคำนวณแต่อย่างใด
คำนวณอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.