สัมมนาการลงทุนแฟรนไชส์ The Waffle (ThaiFranchise Meet Up #2)