Freshmart
คิดเอเบิ้ล
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
คำฮิต : อิงลิช คอร์นเนอร์..
มัณฑนาขนมถ้วยมะ.. เปิ่นกาแฟโบราณ..
ASEAN (10)
 Brunei
 Cambodia
 Indonesia (388)
 Laos
 Malaysia (310)
 Myanmar
 Philippines (951)
 Singapore (5)
 Thailand (567)
 Vietnam
ASEAN +3 (13)
ASEAN +6 (16)
Choose Language :
Brunei
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Vietnam
China
Japan
South Korea
Australia
India
New Zealand
เข้าชม 4,867 ครั้ง  
สาธารณรัฐเกาหลี
(Republic of Korea)


ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูล ปี 2010)

เมืองหลวง: โซล
พื้นที่: 98,480 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร(2010): 49.02 ล้านคน
ภาษา: เกาหลี
GDP: 1.07 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
GDP per capita: 19,100 เหรียญสหรัฐฯ


การค้าระหว่างไทย – เกาหลีใต้ (2010)
  • มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-เกาหลีใต้: มูลค่าการส่งออก 3,609.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มูลค่าการนำเข้า 8,060.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยเสียเปรียบดุลการค้า -4,451 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 
 
ชื่อไฟล์ วันที่เพิ่ม อ้างอิง ดาวน์โหลด
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 8 /2555 อาเซียน-เกาหลี AKFTA 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศเกาหลีใต้ | South Korea )

Detail : ในกรณีที่ผู้นำของเข้าได้ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลการสงวนสิทธิการขอคืนอาการภายหลัง

 File size : 0.55 MB.
 Type : pdf

07/01/2556 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(350)
Country Profile ประเทศเกาหลีใต้ 
  ( ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) > ประเทศเกาหลีใต้ | South Korea )

Detail : การคมนาคมระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่มีความสะดวก รวดเร็วนั้น เป็นการเดินทางทางอากาศ

 File size : 1.019 MB.
 Type : pdf

23/04/2555 การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(628)
บทความทั้งหมด
หอการค้า
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
สถานทูตไทย
อื่น ๆ
  
Brunei   www.nccibd.com Cambodia   www.ppcc.org.kh
Myanmar   www.umfcci.com Indonesia   www.kadin-indonesia.or.id
Laos   www.lncci.laotel.com Malaysia   www.micci.com
Philippines   www.philippinechamber.com Singapore   www.sicc.com.sg
Thailand   www.thaichamber.org Vietnam   www.vcci.com.vn
 
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.